Terminy postępowania rekrutacyjnego

do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Marii Konopnickiej w Katowicach

dla absolwentów szkoły podstawowej

na rok szkolny 2019/2020

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Rodzaj czynności
od do
13 maja 2019 r. do godz. 15.00 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponad-podstawowej wraz z dokumentami.
23 maja 2019 r. godz. 11.00
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).
5 czerwca 2019 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
21 czerwca
2019 r.
do godz. 15.00
25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły) oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły). Ponadto kandydat uzupełnia swoje dane w systemie naboru elektronicznego przez wpisanie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie.
16 lipca 2019 r. godz. 9.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
16 lipca 2019 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00 24 lipca 2019 r. od godz. 9.00 do godz. 14.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
25 lipca 2019 r. godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nie przyjętych.