Klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim – klasa wstępna

Klasa pod patronatem Ambasady Królestwa Hiszpanii.

 • język obcy: hiszpański, angielski
 • język hiszpański na poziomie dwujęzycznym
 • literatura hiszpańska, historia Hiszpanii oraz geografia Hiszpanii nauczane w języku hiszpańskim przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli z Hiszpanii
 • przygotowanie do matury hiszpańskiej „Titulo de Bachiller”
 • przygotowanie do studiów na wydziałach uniwersytetów wymagających posiadania certyfikatu matury międzynarodowej
 • przygotowanie do studiów na uniwersytetach w Hiszpanii
 • Szkolny Teatr „Titiriteros” – fakultatywne zajęcia teatralne, sukcesy w Krajowych i Międzynarodowych Przeglądach Teatrów Hiszpańskich
 • wieloletnia tradycja w organizacji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Hiszpanii i Krajach Hispanojęzycznych
 • warsztaty kulturowo-językowe w Madrycie i Barcelonie
 • sukcesy w Olimpiadach: Języka Hiszpańskiego, Literatury
  i Języka Polskiego, Filozofii, Lingwistyki Matematycznej Teoretycznej i Stosowanej oraz Wiedzy o Kulturze Popularnej
 • losy absolwentów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Teatralna w Łodzi, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet w Granadzie, Barcelonie i Madrycie, uniwersytety
  w Danii i Wielkiej Brytanii

Klasa lingwistyczna

Klasa pod patronatem Wydziału Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego i Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

 • język obcy: angielski, hiszpański
 • warsztaty języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych
 • edukacja prawna prowadzona przez radców prawnych, sędziów i adwokatów
 • współpraca z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego
  w Katowicach
 • warsztaty dotyczące problemów społeczno-cywilizacyjnych regionu
 • międzyszkolne konkursy filmowe oraz szkolne konkursy literackie
 • organizacja Regionalnego Konkursu Ortograficznego w Czterech Językach
 • sukcesy w Olimpiadach: Języka Angielskiego, Literatury i Języka Polskiego, Wiedzy
  o Kulturze Popularnej i konkursach językowych, historycznych oraz wiedzy
  o społeczeństwie
 • międzynarodowa współpraca młodzieży w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus Plus
 • losy absolwentów: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński
  w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, uniwersytety w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki

Klasa biologiczno-chemiczna

Klasy biologiczno-chemiczne pod patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 • język obcy: angielski, niemiecki lub hiszpański
 • zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii z podziałem na grupy prowadzone w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych
 • wykłady lekarzy i pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach Akademii Młodego Lekarza
 • ćwiczenia laboratoryjne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 • możliwość ubiegania się o indeks studenta Uniwersytetu Licealisty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • ćwiczenia z fantomami z ratownictwa medycznego w Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • uczestnictwo w zajęciach na Wydziale Biologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • sukcesy w Olimpiadach: Biologicznej, Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Żywieniu
  i Żywności, Chemicznej
 • przygotowanie do studiów medycznych w kraju i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Cambridge
 • wyjazdy na warsztaty naukowe i ekologiczne w ramach międzynarodowego Projektu Państw Bałtyckich (Baltic Sea Project w UNESCO ASP-net) do Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Estonii
 • współpraca ze schroniskami dla zwierząt
 • losy absolwentów: studia medyczne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Cambridge University, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Medyczny
  w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny Kielcach; Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Śląski w Katowicach (studia prawnicze, chemia), Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Klasa sigma – matematyczna

Klasa SIGMA pod patronatem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
w Gliwicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 • język obcy: angielski, niemiecki
 • wykłady i ćwiczenia w laboratoriach Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • zajęcia z zastosowania informatyki w medycynie w Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego
  w Katowicach w ramach cyklu „Ekonomia dla Liceum ELIT”
 • warsztaty i wykłady z ekonomii, bankowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
 • współpraca z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • organizacja Regionalnej Sesji Popularnonaukowej z okazji Dnia Liczby Pi
 • warsztaty i zajęcia matematyczno-logiczne
 • sukcesy w Olimpiadach: Lingwistyki Matematycznej, Teoretycznej i Stosowanej; Ekonomicznej; Przedsiębiorczości; Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH; Matematycznej; Wiedzy Technicznej; Ogólnopolskiego Sejmiku Matematycznego; konkursów matematycznych i fizycznych: Kangur oraz Lwiątko
 • zajęcia w ramach Międzyszkolnego Koła Miłośników Astronomii „Zodiak”
 • zajęcia z podstawy robotyki, programowanie, projektowanie z wykorzystaniem
  drukarki 3D
 • KONOPA Gaming Championships – szkolny turniej gamingowy organizowany przez uczniów szkoły
 • krajowe i międzynarodowe wyjazdy edukacyjne: ośrodek naukowo-badawczy CERN
  w Szwajcarii, MiędzynarodoweTargi Technologii Informatycznych
  i Telekomunikacyjnych w Hanowerze – CeBIT
 • losy absolwentów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach