Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2017/2018 w oddziałach licealnych:

 

biologia

 • dr Jolanta Mol
 • mgr Lidia Krzemień
 • dr Danuta Nabiałkowska
 • dr Beata Węgrzynek

chemia

 • mgr Jolanta Jutrzonka
 • dr Małgorzata Matyja

edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Jolanta Górczyńska
 • mgr Zbigniew Lech

etyka

 • dr Paweł Ciećwierz

fizyka

 • mgr Bogusław Lanuszny
 • dr Przemysław Raczyński
 • mgr Natalia Ziółkowska

geografia

 • mgr Katarzyna Obrochta
 • mgr Bożena Ratajczak

historia / historia i społeczeństwo

 • mgr Grażyna Paździorek
 • mgr Katarzyna Marek
 • mgr Anna Ptaszyńska-Zaród
 • mgr Anna Richter

informatyka

 • dr Przemysław Raczyński
 • mgr Henryk Szantula

język angielski

 • mgr Dorota Grochal
 • mgr Magdalena Kubica
 • mgr Aleksandra Mosurska-Solarczyk
 • mgr Krystyna Pytlik
 • mgr Agnieszka Siurda
 • mgr Jadwiga Sozańska
 • mgr Anna Wojtowicz-Musiał

język hiszpański / literatura, historia i geografia Hiszpanii

 • mgr Kamila Bielak-Szczotka
 • mgr Xabier Casanova
 • mgr Agnieszka Grzyśka
 • mgr Joanna Mazurek
 • mgr Soraya Perianes Sanchez
 • mgr Pablo Vivo Jimenez
 • mgr Natalia Wójcik
 • mgr Piotr Zieliński

język niemiecki

 • mgr Izabela Arciuch
 • mgr Ewa Staniec

język polski

 • mgr Dariusz Banaś
 • mgr Anna Grzelak-Król
 • mgr Elżbieta Januszkiewicz (urlop)
 • mgr Beata Mazar
 • dr Magdalena Piotrowska-Grot
 • dr Wojciech Rusinek
 • mgr Krystyna Sojka

matematyka

 • mgr Anastazja Nędzi
 • mgr Izabela Czaja
 • mgr Dariusz Gliński
 • mgr Elżbieta Konieczna
 • mgr Iwona Kowalska
 • mgr Andrzej Mazur
 • mgr Marta Walczyńska

podstawy przedsiębiorczości

 • mgr Grażyna Paździorek

religia

 • ks. Jacek Michalski
 • ks. Marek Zyzak

wiedza o kulturze

 • dr Paweł Ciećwierz

wychowanie fizyczne

 • mgr Paweł Didkowski
 • dr Agnieszka Litwińska-Pruciak
 • dr Jacek Pruciak
 • mgr Joanna Ryglewska

nauczyciele bibliotekarze

 • mgr Jadwiga Kostka
 • mgr Beata Skwara

pedagog szkolny

 • mgr Agnieszka Bujak