Kalendarz 2022/2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

1 września 2022

godz. 9.00  – oddziały klas IV, 3c1, 3c2, 3Ph

godz. 10.00 – oddziały klas 3a1, 3a2, 3b1, 3b2, 2a1 – 2c2

godz. 11.00 – oddziały klas I, 0h, 2h

Zebrania klasowe rodziców uczniów:

klasy 0 – I godz. 17.00 

klasy II – IV godz. 18.00

Przed zebraniem z wychowawcami:

szkolenie dla rodziców uczniów (0h, I, IV klasy – sala gimnastyczna)

12.09. 2022

(poniedziałek)

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2022 (piątek)

Wszystkich Świętych

1 listopada 2022 (wtorek)

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2022 (piątek)

Konsultacje dla rodziców uczniów. Omówienie osiągnięć w nauce i zachowaniu.

14.11.2022

(poniedziałek)

17.00 – 19.00

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia (piątek) – 31 grudnia 2022 (sobota)

Nowy Rok

1 stycznia 2023 (niedziela)

Trzech Króli

6 stycznia 2023 (piątek)

Spotkanie z rodzicami, przekazanie informacji o osiągnięciach uczniów oraz podanie propozycji ocen śródrocznych

Dodatkowo: poinformowanie rodziców uczniów klas IV o procedurach maturalnych.

9.01.2023

(poniedziałek)

17.00 – zebrania

17.00 –19.00 konsultacje

 

Wystawienie ocen za I okres

11.01.2023

(środa)

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2023

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 (czwartek – wtorek)

Wystawienie propozycji ocen końcowych dla uczniów klas IV

14.04.2023 (piątek)

Zebrania rodziców uczniów klas pierwszych i drugich oraz trzecich: ocena sytuacji wychowawczej, analiza ocen cząstkowych

Zebranie rodziców uczniów klas maturalnych:

– omówienie stanu przygotowań do matury w oparciu o wyniki egzaminów próbnych

– podanie propozycji ocen końcowych dla uczniów klas IV

– podsumowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego

17.04.2023

(poniedziałek)

17.00 – zebrania

17.00 – 19.00 – konsultacje

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

28 kwietnia 2023 (piątek)

Święto Pracy

1 maja 2023 (poniedziałek)

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2023 (środa)

Część pisemna egzaminu maturalnego

4 – 23 maja 2023

Część ustna egzaminu maturalnego – wg harmonogramu ustalonego  przez przewodniczącego ZE

10 –23 maja 2023 – język polski/ język nowożytny

Boże Ciało

8 czerwca 2023 (czwartek)

Spotkanie z rodzicami, podanie propozycji ocen końcowych

12.06.2023

(poniedziałek)

17.00

Wystawienie ocen – klasyfikacja roczna

do 16.06.2023 (piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2023 (piątek)

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023

 

 

Podział roku szkolnego: I / II okres

Klasy I – II  – III

Klasy IV

1.09.2022 – 15.01.2023

16.01. 2023 – 23.06.2023

1.09.2022 –15.01.2023

16.01. 2023 – 28.04.2023

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla całej szkoły

 

31 października 2022 (poniedziałek) 

 

2 stycznia 2023 (poniedziałek)

 

2 maja 2023 (wtorek)   

 

4 –5 maja 2023; 8–9 maja 2023 (4 dni)

 

9 czerwca 2023 (piątek)  

 

22 czerwca 2023 (czwartek)