Kalendarz 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

4 września 2023

godz. 9.00  – oddziały klas IV, 3c1, 3c2, 3h, 2h

godz. 10.00 – oddziały klas 3a1, 3a2, 3b1, 3b2, 2a1 – 2c2

godz. 11.00 – oddziały klas I, 0h

Zebrania klasowe rodziców uczniów:

klasy 0 – I godz. 17.00, sala A – spotkanie z dyrektorem i pedagogami, następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

klasy II – IV godz. 17.00 – spotkanie w salach z wychowawcami

Spotkanie dyrektora i pedagoga z  rodzicami klas IV o godz. 18.00 – sala A (zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego)

11.09. 2023

(poniedziałek)

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2023 (sobota)

Wszystkich Świętych

1 listopada 2023 (środa)

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2023 (sobota)

Konsultacje dla rodziców uczniów. Omówienie osiągnięć w nauce i zachowaniu.

13.11.2023

(poniedziałek)

17.00 – 19.00

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia (sobota) – 31 grudnia 2023 (niedziela)

Nowy Rok

1 stycznia 2024 (poniedziałek)

Trzech Króli

6 stycznia 2024 (sobota)

Spotkanie z rodzicami, przekazanie informacji o osiągnięciach uczniów oraz podanie propozycji ocen śródrocznych

Poinformowanie rodziców uczniów klas IV o procedurach maturalnych.

8.01.2024

(poniedziałek)

17.00 – zebrania

17.00 –19.00 konsultacje

 

Wystawienie ocen za I okres

10.01.2024

(środa)

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 (czwartek – wtorek)

Wystawienie propozycji ocen końcowych dla uczniów klas IV

12.04.2024 (piątek)

Zebrania rodziców uczniów klas pierwszych i drugich oraz trzecich: ocena sytuacji wychowawczej, analiza ocen cząstkowych

Zebranie rodziców uczniów klas maturalnych:

– omówienie stanu przygotowań do matury w oparciu o wyniki egzaminów próbnych

– podanie propozycji ocen końcowych dla uczniów klas IV

– podsumowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego

15.04.2024

(poniedziałek)

17.00 – zebrania

17.00 – 19.00 – konsultacje

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

26 kwietnia 2024 (piątek)

Święto Pracy

1 maja 2024 (środa)

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2024 (piątek)

Część pisemna egzaminu maturalnego

7 – 24 maja 2024

Część ustna egzaminu maturalnego – wg harmonogramu ustalonego  przez przewodniczącego ZE

11 – 16 maja 2024 oraz 20 – 25 maja 2024 – język polski/ język nowożytny

Boże Ciało

30 maja 2024 (czwartek)

Spotkanie z rodzicami, podanie propozycji ocen końcowych

10.06.2024

(poniedziałek)

17.00

Wystawienie ocen – klasyfikacja roczna

do 14.06.2024

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 (piątek)

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024

 

 

Podział roku szkolnego: I / II okres

Klasy I – II  – III

Klasy IV

4.09.2023 – 14.01.2024

15.01. 2024 – 21.06.2024

4.09.2023 –14.01.2024

15.01. 2024 – 26.04.2024

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla całej szkoły

 

29 –30 kwietnia 2024 (poniedziałek – wtorek) 

 

2 maja 2024 (czwartek) 

 

6 maja 2024 (poniedziałek)

 

7 – 9 maja 2024 (3 dni)

 

13 maja 2024 – j. angielski pr

 

31 maja 2024 (piątek po Bożym Ciele)  

 

 20 czerwca 2024 (czwartek)