2013/2014

 • Bryl Przemysław – Stypendium Prezydenta Miasta Katowice Prymus
 • Kluczka Bartosz – Stypendium Prezydenta Miasta Katowice Prymus
 • Krupska Katarzyna – Stypendium Prezydenta Miasta Katowice Prymus
 • Kwiecińska Katarzyna – Stypendium Prezydenta Miasta Katowice Prymus
 • Poręba Szymon – Stypendium Prezydenta Miasta Katowice Prymus, Absolwent 2013
 • Radziejewski Tomasz – Stypendium Prezydenta Miasta Katowice Prymus
 • Saternus Anna – Stypendium Prezydenta Miasta Katowice Prymus, Absolwent 2013
 • Szczepańska Aleksandra – Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Prezydenta Miasta Katowice Prymus
 • Więcławska Daria – Stypendium Prezydenta Miasta Katowice Prymus
 • Wyciszczok Hanna – Stypendium Prezydenta Miasta Katowice Prymus, Absolwent 2013
 • Gosławska Angelika – Stypendium Prezydenta Miasta Świętochłowice
 • Malcharek Edyta – Stypendium Wójta Gminy Wyry
 • Warwas Szymon- Stypendium MEN
 • Wyciszczok Hanna – Stypendium MEN, Absolwent 2013

2012/2013

 • Kolarczyk Daria – Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego
 • Wyciszczok Hanna – Stypendium MEN, Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego, Stypendium Prezydenta Miasta Katowice
 • Warwas Szymon – Stypendium MEN, Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego, Stypendium Prezydenta Miasta Bytomia
 • Paluch Natalia – Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego
 • Poręba Szymon – Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego
 • Kwiecińska Katarzyna – Stypendium Prezydenta Miasta Katowice Prymus
 • Bryl Przemysław – Stypendium Prezydenta Miasta Katowice Prymus
 • Wawrzyńczyk Monika – Stypendium Burmistrza Miasta Orzesze
 • Omiliańczyk Agnieszka – Stypendium dla najzdolniejszych uczniów powiatu będzińskiego
 • Pawlak Wojciech – Stypendium socjalne Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
 • Hudzikowska Magdalena – Stypendium „Nauka Drogą do Sukcesu na Śląsku”
 • Jadwiszczyk Karolina – Stypendium Burmistrza Miasta Mikołowa

 

2009

 • Weronika Glenszczyk – Stypendium Biura Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii
 • Agnieszka Filipiak – Stypendium Biura Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii
 • Paweł Zielinski – Stypendium Biura Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii

2006

 • Anna Lach – Stypendium Prezesa Rady Ministrów

2005

 • Ewa Rojczyk – Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Jan Pojda – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
 • Michał Mnich – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

2004

 • Aleksandra Sendecka – Stypendium Prezesa Rady Ministrów

2003

 • Krzysztof Szade – Stypendium Prezesa Rady Ministrów

2002

 • Ireneusz Tomeczek – Stypendium Prezesa Rady Ministrów

2001

 • Katarzyna Helis – Stypendium Prezesa Rady Ministrów

2000

 • Michał Pajek – Stypendium Prezesa Rady Ministrów

1997

 • Katarzyna Pająk – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu