Informacja na temat jakości wody:

Informacja na temat kontroli jakości wody:

Informacja o stanie jakości wody* na pływalni II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

Sprawozdanie z badań nr 07075/ZL/21

Punkt poboru Niecka basenowa System cyrkulacji
Data badania 07.05.2021 07.05.2021
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] Woda w normie Woda w normie
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] Woda w normie Woda w normie
Parametry odbiegające od norm

Sprawozdanie z badań nr 06210/ZL/21

Punkt poboru Niecka basenowa System cyrkulacji
Data badania 23.04.2021 09.04.2021
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] Woda w normie Woda w normie
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] Woda w normie Woda w normie
Parametry odbiegające od norm

Sprawozdanie z badań nr 03354/ZL/21

Punkt poboru Niecka basenowa System cyrkulacji
Data badania 05.03.2021 05.03.2021
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] Woda w normie Woda w normie
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] Woda w normie Woda w normie
Parametry odbiegające od norm

Sprawozdanie z badań nr 21804/ZL/20

Punkt poboru Niecka basenowa System cyrkulacji
Data badania 22.01.2021 08.01.2021
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] Woda w normie Woda w normie
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] Woda w normie Woda w normie
Parametry odbiegające od norm

Sprawozdanie z badań nr 00914/ZL/21

Punkt poboru Niecka basenowa System cyrkulacji
Data badania 18.12.2020 04.12.2020
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] Woda w normie Woda w normie
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] Woda w normie Woda w normie
Parametry odbiegające od norm

Sprawozdanie z badań nr 20283/ZL/20

Punkt poboru Niecka basenowa System cyrkulacji
Data badania 04.12.2020 04.12.2020
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] Woda w normie Woda w normie
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] Woda w normie Woda w normie
Parametry odbiegające od norm

Sprawozdanie z badań nr 18490/ZL/20

Punkt poboru Niecka basenowa System cyrkulacji
Data badania 20.11.2020 20.11.2020
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] Woda w normie Woda w normie
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] Woda w normie Woda w normie
Parametry odbiegające od norm

Sprawozdanie z badań nr 19356/ZL/20

Punkt poboru Niecka basenowa System cyrkulacji
Data badania 06.11.2020 06.11.2020
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] Woda w normie Woda w normie
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] Woda w normie Woda w normie
Parametry odbiegające od norm

Sprawozdanie z badań nr 17648/ZL/20

Punkt poboru Niecka basenowa System cyrkulacji
Data badania 23.10.2020 23.10.2020
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] Woda w normie Woda w normie
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] Woda w normie Woda w normie
Parametry odbiegające od norm

Sprawozdanie z badań nr 16026/ZL/20

Punkt poboru Niecka basenowa System cyrkulacji
Data badania 09.10.2020 09.10.2020
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] Woda w normie Woda w normie
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] Woda w normie Woda w normie
Parametry odbiegające od norm

Sprawozdanie z badań nr 15244/ZL/20

Punkt poboru Niecka basenowa System cyrkulacji
Data badania 29.09.2020 29.09.2020
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] Woda w normie Woda w normie
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] Woda w normie Woda w normie
Parametry odbiegające od norm

Sprawozdanie z badań nr 14470/ZL/20

Punkt poboru Niecka basenowa System cyrkulacji
Data badania 18.09.2020 18.09.2020
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] Woda w normie Woda w normie
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] Woda w normie Woda w normie
Parametry odbiegające od norm

Ocena jakości wody dokonana przez firmę: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. – Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, Lędziny ul. Lędzińska 8

* Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

Ocena jakości i wyniki badań wody znajdują się na stronie: http://www.nasza-szkola.pl/basen/

Pełne sprawozdania z kontroli jakości wody:

sprawozdanie z dn. 13.05.2021
sprawozdanie z dn. 27.04.2021
sprawozdanie z dn. 12.03.2021
sprawozdanie z dn. 28.01.2020
sprawozdanie z dn. 30.12.2020
sprawozdanie z dn. 9.12.2020
sprawozdanie z dn. 21.11.2020
sprawozdanie z dn. 16.11.2020
sprawozdanie z dn. 4.11.2020
sprawozdanie z dn. 13.10.2020
sprawozdanie z dn. 25.09.2020
sprawozdanie z dn. 18.09.2020