Informacja na temat jakości wody:

Informacja na temat kontroli jakości wody:

Informacja o stanie jakości wody* na pływalni II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

Sprawozdanie z badań nr 18490/ZL/20

Punkt poboru Niecka basenowa System cyrkulacji
Data badania 06.11.2020 06.11.2020
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] Woda w normie Woda w normie
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] Woda w normie Woda w normie
Parametry odbiegające od norm

Sprawozdanie z badań nr 16026/ZL/20

Punkt poboru Niecka basenowa System cyrkulacji
Data badania 09.10.2020 09.10.2020
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] Woda w normie Woda w normie
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] Woda w normie Woda w normie
Parametry odbiegające od norm

Sprawozdanie z badań nr 15244/ZL/20

Punkt poboru Niecka basenowa System cyrkulacji
Data badania 29.09.2020 29.09.2020
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] Woda w normie Woda w normie
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] Woda w normie Woda w normie
Parametry odbiegające od norm

Sprawozdanie z badań nr 14470/ZL/20

Punkt poboru Niecka basenowa System cyrkulacji
Data badania 18.09.2020 18.09.2020
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] Woda w normie Woda w normie
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] Woda w normie Woda w normie
Parametry odbiegające od norm

Ocena jakości wody dokonana przez firmę: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. – Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, Lędziny ul. Lędzińska 8

* Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

Ocena jakości i wyniki badań wody znajdują się na stronie: http://www.nasza-szkola.pl/basen/

Pełne sprawozdania z kontroli jakości wody:

sprawozdanie z dn. 16.11.2020
sprawozdanie z dn. 13.10.2020
sprawozdanie z dn. 25.09.2020
sprawozdanie z dn. 18.09.2020