Informacje organizacyjne – rok szkolny 2023/2024


.

Szanowni Rodzice,

Podstawą do wydania dziecku obiadu jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kuchnia@lo2katowice.edu.pl intendentowi do piątego dnia każdego miesiąca i jest obowiązkowe dla wszystkich.

Brak potwierdzenia wpłaty do piątego dnia każdego miesiąca upoważnia intendenta do niewydania obiadu dziecku.

_

Zapisanie ucznia na obiady obowiązuje cały rok szkolny. W przypadku kiedy chcą Państwo wypisać dziecko z obiadów proszę poinformować intendenta telefonicznie lub mailowo z tygodniowym wyprzedzeniem.

Nie wolno samemu odliczać nieobecności, należy je zgłaszać bezpośrednio do intendenta mailem lub telefonicznie na numer 604 328 915 do 8 rano. Jeśli w jakieś dni dziecko nie będzie jadło obiadu bo ma np. krócej lekcje proszę o informacje.

_
WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ WEDŁUG PODANEGO WYLICZENIA:

7 zł * liczba dni posiłkowych

.

Numer konta do wpłat:

64 1020 2313 0000 3402 0515 7294

.

podajemy w tytule: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za
który dokonujemy wpłaty

.

styczeń 19 dni żywieniowych133 zł
luty14 dni żywieniowych98 zł
marzec19 dni żywieniowych133 zł
kwiecień18 dni żywieniowych126 zł
maj13 dni żywieniowych91 zł
czerwiec13 dni żywieniowych91 zł

Wszelkich informacji udziela intendent od poniedziałku do piątku,

w godzinach 6:00 – 14:00, nr telefonu 604-328-915