Informacje organizacyjne – rok szkolny 2022/2023

.


Zapisy uczniów na obiady na rok szkolny 2022/2023 będą możliwe drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną od 29.08.2022 r.

Proszę nie dokonywać żadnych wpłat bez wcześniejszego kontaktu z intendentem.

_


Nowa stawka wynosi 5 zł

_

Obiad w naszej szkole składa się z zupy, drugiego dania i kompotu. 

Zapisanie dziecka jest zobowiązujące na cały rok szkolny, jeśli z jakiś powodów będą Państwo chcieli wypisać dziecko, należy zgłosić tę prośbę u intendenta z tygodniowym wyprzedzeniem. Niezgłoszenie tego faktu spowoduje obciążenie Państwa kosztami obiadów w danym miesiącu.

Wpłat za obiady należy dokonywać zgodnie z rozporządzeniem do 5 dnia bieżącego miesiąca i dostarczyć potwierdzenie bezpośrednio do intendenta lub drogą mailową kuchnia@lo2katowice.edu.pl

Ze względów organizacyjnych przed pierwszą wpłatą konieczny kontakt telefoniczny z Intendentem tel. 604 328 915

Dostarczenie potwierdzenia wpłaty jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów korzystających z posiłków.

Niedokonanie wpłaty w terminie lub niedostarczenie potwierdzenia może spowodować wstrzymanie obiadów.

Nie wolno samemu odliczać nieobecności, należy je zgłaszać bezpośrednio do intendenta mailem kuchnia@lo2katowice.edu.pl lub telefonicznie na numer 604 328 915, do godz. 8:00 rano.

_

Wpłat należy dokonywać według podanego wyliczenia:

5 zł x liczba dni posiłkowych

_

Numer konta do wpłat:

64 1020 2313 0000 3402 0515 7294

podajemy w tytule: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty, odbiorca II LO w Katowicach.

.

styczeń10 dni posiłkowych50 zł
luty20 dni posiłkowych100 zł
marzec23 dni posiłkowe115 zł
kwiecień16 dni posiłkowych80 zł
maj16 dni posiłkowych80 zł
czerwiec13 dni posiłkowych65 zł

_

.

Wszelkich informacji udziela intendent od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:00 – 14:00, nr telefonu 604-328-915