Informacje organizacyjne – rok szkolny 2020/2021

Obiad w naszej szkole składa się z zupy, drugiego dania i kompotu. Koszt jednego posiłku wynosi 3 zł.

Zapisanie dziecka jest zobowiązujące na cały rok szkolny, jeśli z jakiś powodów będą Państwo chcieli wypisać dziecko, należy zgłosić tę prośbę u intendenta. Niezgłoszenie tego faktu spowoduje obciążenie Państwa kosztami obiadów w danym miesiącu.

Wpłat za obiady należy dokonywać zgodnie z rozporządzeniem do 5 dnia bieżącego miesiąca i dostarczyć potwierdzenie bezpośrednio do intendenta lub drogą mailową kuchnia@lo2katowice.edu.pl

Ze względów organizacyjnych przed pierwszą wpłatą konieczny kontakt telefoniczny z Intendentem tel. 604328915

Dostarczenie potwierdzenia wpłaty jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów korzystających z posiłków.

Niedokonanie wpłaty w terminie lub niedostarczenie potwierdzenia może spowodować wstrzymanie obiadów.

Nie wolno samemu odliczać nieobecności, należy je zgłaszać bezpośrednio do intendenta mailem kuchnia@lo2katowice.edu.pl lub telefonicznie na numer 604328915.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ WEDŁUG PODANEGO WYLICZENIA;

3 zł x liczba dni posiłkowych

Numer konta do wpłat: 64 1020 2313 0000 3402 0515 7294 podajemy w tytule: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty, odbiorca II LO w Katowicach

  1. Wrzesień – 20 dni posiłkowych = wpłacić należy 60 zł
  2. Październik – 21 posiłkowych = wpłacić należy 63 zł
  3. Listopad – 18 dni posiłkowych = wpłacić należy 54 zł
  4. Grudzień – 16 dni posiłkowych = wpłacić należy 48 zł

Wszelkich informacji udziela intendent: 604-328-915