Informacje organizacyjne – rok szkolny 2021/2022

Ze względu na zmianę stawki żywieniowej prosimy o zapisywanie dziecka wyłącznie u intendenta drogą mailową lub telefonicznie.

Obiad w naszej szkole składa się z zupy, drugiego dania i kompotu. 

Zapisanie dziecka jest zobowiązujące na cały rok szkolny, jeśli z jakiś powodów będą Państwo chcieli wypisać dziecko, należy zgłosić tę prośbę u intendenta. Niezgłoszenie tego faktu spowoduje obciążenie Państwa kosztami obiadów w danym miesiącu.

Wpłat za obiady należy dokonywać zgodnie z rozporządzeniem do 5 dnia bieżącego miesiąca i dostarczyć potwierdzenie bezpośrednio do intendenta lub drogą mailową kuchnia@lo2katowice.edu.pl

Ze względów organizacyjnych przed pierwszą wpłatą konieczny kontakt telefoniczny z Intendentem tel. 604 328 915

Dostarczenie potwierdzenia wpłaty jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów korzystających z posiłków.

Niedokonanie wpłaty w terminie lub niedostarczenie potwierdzenia może spowodować wstrzymanie obiadów.

Nie wolno samemu odliczać nieobecności, należy je zgłaszać bezpośrednio do intendenta mailem kuchnia@lo2katowice.edu.pl lub telefonicznie na numer 604 328 915.

Numer konta do wpłat: 64 1020 2313 0000 3402 0515 7294 podajemy w tytule: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty, odbiorca II LO w Katowicach.

Wszelkich informacji udziela intendent: 604-328-915