Informacje organizacyjne – rok szkolny 2021/2022


Ze względu na zmianę stawki żywieniowej prosimy o zapisywanie dziecka wyłącznie u intendenta drogą mailową lub telefonicznie.

_

Z dniem 1 maja 2022 r. ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej.

Nowa stawka wynosi 3,80 zł

_

Obiad w naszej szkole składa się z zupy, drugiego dania i kompotu. 

Zapisanie dziecka jest zobowiązujące na cały rok szkolny, jeśli z jakiś powodów będą Państwo chcieli wypisać dziecko, należy zgłosić tę prośbę u intendenta z tygodniowym wyprzedzeniem. Niezgłoszenie tego faktu spowoduje obciążenie Państwa kosztami obiadów w danym miesiącu.

Wpłat za obiady należy dokonywać zgodnie z rozporządzeniem do 5 dnia bieżącego miesiąca i dostarczyć potwierdzenie bezpośrednio do intendenta lub drogą mailową kuchnia@lo2katowice.edu.pl

Ze względów organizacyjnych przed pierwszą wpłatą konieczny kontakt telefoniczny z Intendentem tel. 604 328 915

Dostarczenie potwierdzenia wpłaty jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów korzystających z posiłków.

Niedokonanie wpłaty w terminie lub niedostarczenie potwierdzenia może spowodować wstrzymanie obiadów.

Nie wolno samemu odliczać nieobecności, należy je zgłaszać bezpośrednio do intendenta mailem kuchnia@lo2katowice.edu.pl lub telefonicznie na numer 604 328 915, do godz. 8:00 rano.

_

Wpłat należy dokonywać według podanego wyliczenia:

3,80 zł x liczba dni posiłkowych

_

Numer konta do wpłat:

64 1020 2313 0000 3402 0515 7294

podajemy w tytule: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty, odbiorca II LO w Katowicach.

styczeń16 dni posiłkowych56,48 zł
luty10 dni posiłkowych35,30 zł
marzec23 dni posiłkowe81,19 zł
kwiecień17 dni posiłkowych60,01 zł
maj17 dni posiłkowych64,60 zł
czerwiec14 dni posiłkowych53,20 zł

_

Wszelkich informacji udziela intendent od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:00 – 14:00, nr telefonu 604-328-915