Od 2008 r. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach zasłużony absolwent o wybitnej osobowości otrzymuje najwyższe wyróżnienie szkoły – Laur Absolwenta, który przyznawany jest przez dziesięcioosobową Kapitułę Lauru Absolwenta. W skład Kapituły wchodzi dyrektor jako przewodniczący i nauczyciele wszystkich specjalności. Nominacje do Lauru zgłaszane są przez uczniów oraz wychowawców klas trzecich.

Podczas Akademii Ostatniego Dzwonka w obecności całej społeczności szkolnej, Rady Rodziców i zaproszonych gości Laureat otrzymuje Laur w kształcie medalu odlanego z brązu, na którym widnieje grawer z nazwiskiem Laureata i rok otrzymania nagrody. Projektantem i wykonawcą naszego szkolnego Lauru jest wybitny rzeźbiarz – Gerard Grzywaczyk, uznany śląski artysta nagrodzony w wielu konkursach w kraju i za granicą.

Laur Absolwenta 2020

W roku 2020 najważniejszym wyróżnieniem II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach Kapituła Lauru postawiła uhonorować Jana Sojkę z klasy 3b2.

Laur Absolwenta 2019

W roku 2019 najważniejszym wyróżnieniem II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach Kapituła Lauru postawiła uhonorować Macieja Berdzika.

Laur Absolwenta 2018

W roku 2018 najważniejszym wyróżnieniem II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach Kapituła Lauru postawiła uhonorować Jakuba Szylla z klasy 3h1.

Przeczytaj Laudację wychowawcy – mgr Katarzyny Obrochty – wygłoszoną podczas akademii: Laudacja

Laur Absolwenta 2017

W roku 2017 najważniejszym wyróżnieniem II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach Kapituła Lauru postawiła uhonorować Mateusza Pieszczka z klasy 3c.

W uznaniu  dla sukcesów olimpijskich i zasług dla społeczności szkolnej, Kapituła przyznała w 2017 roku także Laur Olimpijski uczniowi klasy 3b1 – Stanisławowi Anczykowi.

Laur Absolwenta 2016

W 2016 najwyższym wyróżnieniem II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach Kapituła Lauru postawiła uhonorować Dominikę Tylcz z klasy 3H.

IMG_7859a

Przeczytaj Laudację wygłoszoną przez wychowawcę klasy 3h – mgr Magdalenę Kubicę: Laudacja Dominiki Tylcz

Laur Absolwenta 2015

W 2015 najwyższym wyróżnieniem II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach uhonorowany został Aleksander Płaza z klasy 3h.

Aleksander Płaza

Aleksander Płaza

Przeczytaj Laudację wygłoszoną przez wychowawcę klasy 3h – mgr Agnieszkę Grzyśkę: Laur absolwenta II LO Aleksander Płaza

Laur Absolwenta 2014

Tegorocznym Laurem Absolwenta uhonorowany został Szymon Warwas z klasy 3a1.

18

W uznaniu  dla sukcesów olimpijskich i zasług dla społeczności szkolnej, Kapituła przyznała w 2014 roku także Laur Olimpijski uczennicy klasy 3e – Darii Kolarczyk.

347

Laur Absolwenta 2013

Kapituła wybrała w 2013 roku Hannę Wyciszczok.

Hanna Wyciszczok - laureatka Lauru Absolwenta 2013

Hanna Wyciszczok

Skład kapituły: dyr dr Jolanta Mol (przewodnicząca), mgr Krystyna Pytlik, mgr Henryk Szantula, mgr Krystyna Sojka, mgr Anastazja Nędzi – wicedyrektor, mgr Joanna Mazurek, dr Przemysław Raczyński.

Laur Absolwenta 2012

W tym roku Kapituła postanowiła, że nagrodę otrzyma Paulina Konca z klasy 3e.

Paulina Konca - laureatka Lauru Absolwenta 2012

Paulina Konca

Skład kapituły: dyr dr Jolanta Mol (przewodnicząca), mgr Krystyna Pytlik, mgr Henryk Szantula, mgr Krystyna Sojka, mgr Anastazja Nędzi – wicedyrektor, mgr Joanna Mazurek.

Laur Absolwenta 2011

W tym roku Kapituła postanowiła, że nagrodę otrzyma Marcin Duda.

Nominowani byli również: Oskar Pierończyk, Roksana Krotla, Piotr Szczykała, Krzysztof Głuszczyk, Anita Wandyszewska, Katarzyna Zielosko, Marcin Duda.

Marcin Duda - laureat Lauru Absolwenta 2011

Marcin Duda

Skład kapituły: dyr dr Jolanta Mol (przewodnicząca), mgr Krystyna Pytlik, mgr Henryk Szantula, mgr Krystyna Sojka, mgr Anastazja Nędzi – wicedyrektor, mgr Joanna Mazurek.

Laur absolwenta 2010

W tym roku Kapituła przyznała Laur Jakubowi Gubale z klasy IIIa.

Nominowani zostali również: Ewelina Gratkowska IIIf, Sandra Wilczek IIIb, Katarzyna Witkowska IIIf, Marta Gierlasinka IIIf, Ania Kleszcz , Jakub Gubała IIIa.

Jakub Gubała laureat Lauru Absolwenta 2010

Jakub Gubała

Skład kapituły: dyr dr Jolanta Mol (przewodnicząca), mgr Krystyna Pytlik, mgr Henryk Szantula, mgr Krystyna Sojka, mgr Anastazja Nędzi – wicedyrektor, mgr Joanna Mazurek, dr Agnieszka Litwińska-Pruciak.

Laur absolwenta 2009

W tym roku Kapituła postanowiła, że nagrodę otrzyma Paweł Zieliński z klasy 3f.

Nominowani byli także: Ewa Wachowicz IIIa, Anna Kłopocka IIIb, Izabela Filipczyk IIIc, Marek Machnik IIId, Magdalena Oblas IIIe, Michał Siwek IIIe, Paweł Zieliński IIIf, Agnieszka Filipiak IIIf.

Paweł Zieliński - laureat Lauru Absolwenta 2009

Paweł Zieliński

Skład kapituły: dyr dr Jolanta Mol (przewodnicząca), mgr Anastazja Nędzi – wicedyrektor, mgr Izabela Arciuch, mgr Agnieszka Grzyśka, mgr Elżbieta Januszkiewicz, mgr Jolanta Jutrzonka, dr Agnieszka Litwińska-Pruciak, mgr Krystyna Pytlik, mgr Krystyna Sojka, mgr Henryk Szantula.