Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021:

klasa pierwsza i druga po szkole podstawowej – zakres podstawowy i rozszerzony

klasa pierwsza i druga po szkole podstawowej – zakres dwujęzyczny

klasa druga po gimnazjum

klasa trzecia po gimnazjum

język angielski – klasy drugie i trzecie