Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020:

Klasa pierwsza po szkole podstawowej i klasa wstępna dwujęzyczna

Klasa pierwsza po gimnazjum

Klasa druga po gimnazjum

Klasa trzecia po gimnazjum

Język angielski – klasy drugie i trzecie po gimnazjum