Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021:

klasa pierwsza i druga po szkole podstawowej – zakres podstawowy i rozszerzony

UWAGA! Korekta błędnej informacji dotyczącej podręczników z historii i wos w powyższym pliku

HISTORIA (dla absolwentów szkół podstawowych)

zakres podstawowy

Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy / Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska / Nowa Era

zakres rozszerzony

Zrozumieć przeszłość 2. Zakres rozszerzony / Paweł Klint / Nowa Era

WOS (dla absolwentów szkół podstawowych)

zakres podstawowy

W centrum uwagi 2. Zakres podstawowy /  Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki / Nowa Era

zakres rozszerzony

W centrum uwagi 2. Zakres rozszerzony / Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek /  Nowa Era

klasa pierwsza i druga po szkole podstawowej – zakres dwujęzyczny

klasa druga po gimnazjum

klasa trzecia po gimnazjum

język angielski – klasy drugie i trzecie