img_7845a
DOMINIKA TYLCZ

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach

NAJLEPSZA MATURZYSTKA W POLSCE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

  • laureatka III edycji projektu stypendialnego „Matura na 100%” (Fundacja Zawsze Warto i CKE)
  • zdobywczyni najwyższego wyniku z egzaminu maturalnego 2016 (9 egzaminów na 100% i 1 na 98%)
  • laureatka XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2 miejsce)
  • laureatka VI Olimpiady Języka Hiszpańskiego (1 miejsce)
  • finalistka XXXVIII Olimpiady Artystycznej
  • stypendystka m.in. Funduszu Talenty

 


PRZECZYTAJ RELACJĘ Z GALI ‚MATURA NA 100%’

O takich wydarzeniach trudno pisać bez emocji, bo też sukces, jaki stał się udziałem naszej tegorocznej maturzystki – Dominiki Tylcz, zasługuje na najwyższe uznanie. 22 września 2016 roku we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala III edycji projektu stypendialnego „Matura na 100 procent” organizowanego przez Fundację „Zawsze Warto” przy wsparciu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Podczas tej gali Dominika Tylcz została uhonorowana tytułem Laureata jako jedna z 25 tegorocznych maturzystów i maturzystek. Co jednak najważniejsze – w tej grupie znakomitych uczniów liceów ogólnokształcących Dominika uzyskała najwyższy wynik z egzaminu maturalnego. To oznacza, że absolwentka Konopnickiej jest najlepszą polską maturzystką roku 2016!

Organizatorzy konkursu wskazują, że celem konkursu „jest kształtowanie i wspieranie rozwoju przyszłych elit naszego kraju poprzez utworzenie systemu wieloletnich stypendiów oraz przez nagrody rzeczowe”, zauważają także „konieczność eksponowania znakomitych osiągnięć naszych uczniów. (…) Wspieranie wybitnie uzdolnionej młodzieży w jej edukacyjnej drodze (…) jest nie tylko powinnością nas wszystkich – przedstawicieli władz państwowych, oświatowych, samorządowych, organizacji i stowarzyszeń, którym bliska jest idea kształtowania elit państwowych, ale jest także wyrazem odpowiedzialności za dobro, jakim jest nasza wspólnota państwowa” (cyt. Za: „Jaskółki. Biuletyn Fundacji Zawsze Warto” z dn. 22.09.2016). Można zatem stwierdzić, że konkurs „Matura na 100 procent” ma na celu wyłonienie i wsparcie dla tych najbardziej utalentowanych młodych osób, które już za kilka lat tworzyć będą nową polską elitę w dziedzinach nauki i kultury – dziedzinach słabo dziś obecnych w przestrzeni debaty publicznej, a przecież najważniejszych z punktu widzenia budowania wspólnoty i tożsamości społecznych.

Podczas gali odbywającej się we wrocławskim Ratuszu, Dominice towarzyszyli Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice – Mieczysław Żyrek, oraz dyrektor II LO – dr Jolanta Mol. Okolicznościowy wykład wygłosił prof. Jan Miodek.

Kim są laureaci konkursu „Matura na 100 procent”? Tytułem honorowani są uczniowie, którzy z każdego cząstkowego egzaminu uzyskali wynik co najmniej 90%, a z co najmniej jednego z przedmiotów – wynik 100% lub tytuł/finalisty laureata olimpiady przedmiotowej. Z dumą informujemy, że wyniki Dominiki znacznie wykraczają ponad te wymagania! Nasza absolwentka osiągnęła próg 100% z niemal wszystkich egzaminów, przy czym aż z czterech – dzięki osiągnięciu najwyższych laurów w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego oraz Olimpiadzie Artystycznej. „Najsłabszy” wynik naszej uczennicy to… 98%! Dominika jest osobą nie tylko osiągającą zachwycające wyniki w nauce, ale przede wszystkim – obdarzoną niezwykłym, oryginalnym charakterem, prawdziwą pasją nauki i tworzenia, czym zachwycała nas w czasie czterech lat nauki w Konopnickiej. Nagroda w konkursie „Matura na 100 procent” jest więc nie tylko potwierdzeniem jej wysokich umiejętności intelektualnych, ale też gestem uznania dla talentów, które nasza uczennica twórczo wykorzystuje.

Jaką przyszłość zaplanowała dla siebie Dominika? Jak wielu laureatów konkursu – nasza maturzystka studiuje za granicą – podjęła studia z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Oksfordzkim. Z pewnością będziemy śledzić karierę naszej uczennicy – już teraz życzymy Dominice kolejnych sukcesów i pasjonującego odkrywania wiedzy na prestiżowej uczelni brytyjskiej!