Konto Rady Rodziców przy II LO

45 84370002 0010 0155 3406 0001
Bank Spółdzielczy w Katowicach
40-064 Katowice
ul. Kopernika 5