Hymn szkoły:

Wysokie są śląskie kominy,
Daleko sięga szkoły naszej sława.
Choć lat mamy naście, siłę stanowimy,
Bo przyszłość to nasza jest sprawa.

(2x) Z pieśnią na ustach
W świat wyruszymy,
My zwyciężymy, my zwyciężymy!

Sztandar szkoły:

Słowa Roty Marii Konopnickiej:

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy by nas zniemczył wróg…

– Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg…

– Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nas,
Duch będzie nam hetmanił,
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg…

– Tak nam dopomóż Bóg!