Hymn szkoły

Wysokie są Śląskie kominy
Daleko sięga szkoły naszej sława,

Choć lat mamy naście, siłę stanowimy
Bo przyszłość to nasza jest sprawa.

Refren x2:

Z pieśnią na ustach,
W świat wyruszymy
My zwyciężymy, my zwyciężymy

Sztandar szkoły

Słowa roty

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy by nas zniemczył wróg…

– Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył 
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg…

 – Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nas,
Duch będzie nam hetmanił,
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg…

– Tak nam dopomóż Bóg!