Strony internetowe komisji egzaminacyjnych:


Na stronie internetowej CKE dostępne są materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023

(https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/),

w tym:

  1. informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 i informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2024 r.,
  2. komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2024 r.,
  3. przykładowe arkusze egzaminacyjne,
  4. arkusze diagnostyczne (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym),
  5. materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj.

zbiór materiałówdla uczniów i nauczycieli – zagadnienia związane z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem,

przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego,

filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,

6. zbiór zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym,

7. materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj.

elementy analizy statystycznej w biologii,

– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,

8. materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj.

dwa opracowania dotyczące elektrochemii,

– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,

9. materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii (w listopadzie opublikowane zostaną kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii i historii sztuki).

 

Na stronie CKE dostępne są również aktualne harmonogramy i komunikaty:

https://cke.gov.pl/egzaminmaturalny/egzaminmaturalnywformule2023/harmonogramkomunikatyiinformacje/

 


Informacje o egzaminie maturalnym w roku szkolny 2023/2024 na stronie CKE:

i