Terminarz zebrań klasowych i konsultacji rodziców w roku szkolnym 2019/ 2020

DataWydarzenieOdpowiedzialni, uwagi
16.09.2019

poniedziałek

17.00 – klasy I

18.00 – klasy III

Zebrania klasowe rodziców uczniów. 

Przed zebraniem z wychowawcami: 

szkolenie dla rodziców uczniów klas I, spotkanie Dyrektora, Wicedyrektora
i pedagoga z rodzicami uczniów klas I / III

Zespoły klasowe nauczycieli,

dyrektor, wicedyrektorzy

4.11.2019

poniedziałek

17.00 – 19.00

Konsultacje dla rodziców uczniów. Omówienie osiągnięć w nauce i zachowaniu.Zespoły klasowe nauczycieli,

dyrektor, wicedyrektorzy

16.12.2019

poniedziałek

17.00 – zebrania

17.00-19.00 – konsultacje

Zebranie z rodzicami, przekazanie informacji o osiągnięciach uczniów oraz podanie propozycji ocen.

Poinformowanie rodziców uczniów klas III o procedurach maturalnych.

Poinformowanie rodziców uczniów klas I na temat wyboru przedmiotów rozszerzonych.

Zespoły klasowe nauczycieli.

dyrektor, wicedyrektorzy.

9.01.2020 czwartek

17.30-19.00

 

Konsultacje dla rodziców.

Przekazanie informacji o osiągnięciach uczniów.

Zespół nauczycieli.
6.04.2020

poniedziałek

17.00 – zebrania

17.00 – 19.00 – konsultacje

Konsultacje dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich: ocena sytuacji wychowawczej, analiza ocen cząstkowych

Zebranie rodziców uczniów klas maturalnych:

– omówienie stanu przygotowań do matury w oparciu o wyniki egzaminów próbnych

– podanie propozycji ocen końcowych 

Dyrektor, wicedyrektorzy,

wychowawcy,

zespół nauczycieli.

8.06.2020

poniedziałek

15.30 – 17.00

Zebranie rodziców.Przekazanie informacji o osiągnięciach uczniów oraz podanie propozycji ocen rocznych.Dyrektor, wicedyrektorzy,

wychowawcy,

zespół nauczycieli

Rodzic ma możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z nauczycielem po uprzednim ustaleniu terminu.