Terminarz zebrań klasowych i konsultacji rodziców w roku szkolnym 2018/ 2019

DataWydarzenieOdpowiedzialni, uwagi

10 września 2018 r.

godz. 17.00

Zebranie rodziców.
Spotkanie rodziców uczniów klas I z:

dyrektorem, wicedyrektorem, pedagogiem szkolnym

(dolna sala gimnastyczna)

Wychowawcy klas, nauczyciele,

dyrektor, wicedyrektorzy.

5 listopada 2018 r.

17.00 – 19.00

Konsultacje dla rodziców.

Przekazanie informacji o osiągnięciach uczniów.

Zespoły klasowe nauczycieli,

dyrektor, wicedyrektorzy.

17 grudnia 2018 r.

godz. 17.00

Zebranie rodziców.

Przekazanie informacji o osiągnięciach uczniów oraz podanie propozycji ocen półrocznych.

Poinformowanie rodziców uczniów klas III o procedurach maturalnych.

Poinformowanie rodziców uczniów klas I na temat przedmiotów rozszerzonych.

Zespoły klasowe nauczycieli.

dyrektor, wicedyrektorzy.

14 stycznia 2019 r.

17.00 – 19.00

 

Konsultacje dla rodziców.

Przekazanie informacji o osiągnięciach uczniów.

Dyrektor, wicedyrektorzy,

wychowawcy.

1 kwietnia 2019 r.

godz. 17.00 (zebrania)

17.00 – 19.00 (konsultacje)

Konsultacje dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich: ocena sytuacji wychowawczej, analiza ocen cząstkowych

Zebranie rodziców uczniów klas maturalnych:

– omówienie stanu przygotowań do matury w oparciu o wyniki egzaminów próbnych

– podanie propozycji ocen końcowych (do 1.04.2019)

– podsumowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego

Zebranie rodziców uczniów oddziałów gimnazjalnych.

Dyrektor, wicedyrektorzy,

wychowawcy,

zespół nauczycieli.

3 czerwca 2019r .

godz. 17.00

Zebranie rodziców.

Przekazanie informacji o osiągnięciach uczniów oraz podanie propozycji ocen rocznych.

Dyrektor, wicedyrektorzy,

wychowawcy,

zespół nauczycieli

Rodzic ma możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z nauczycielem po uprzednim ustaleniu terminu.