Terminarz zebrań klasowych rodziców w roku szkolnym 2017/ 2018

DataWydarzenieOdpowiedzialni, uwagi

11 września 2017 r.

godz. 17.00

Zebrania klasowe rodziców uczniów.

Spotkanie rodziców uczniów klas I z:

dyrektorem, wicedyrektorem, pedagogiem szkolnym

Wychowawcy klas, nauczyciele,

dyrektor, wicedyrektor

6 listopada 2017 r.

godz. 17.00

Zebranie rodziców, przekazanie informacji o osiągnięciach uczniów.Zespoły klasowe nauczycieli,

dyrektor, wicedyrektor.

18 grudnia 2017 r.

godz. 17.00

Spotkanie z rodzicami, przekazanie informacji o osiągnięciach uczniów oraz podanie propozycji ocen półrocznych.Zespoły klasowe nauczycieli.

dyrektor, wicedyrektor

15 stycznia 2018 r.

godz. 17.00

 

Wywiadówka – przekazanie informacji o osiągnięciach uczniów i przedstawienie wyników klasyfikacji za I półrocze.Dyrektor, wicedyrektor,

wychowawcy.

9 kwietnia 2018 r.

godz. 17.00

Zebranie rodziców uczniów klas pierwszych i drugich: ocena sytuacji wychowawczej, analiza ocen cząstkowych

Zebranie rodziców uczniów klas trzecich:

– omówienie stanu przygotowań do matury

– podanie propozycji ocen rocznych

Dyrektor, wicedyrektor,

wychowawcy.

23 kwietnia 2018 r.
godz. 17.00

 

Zebranie rodziców uczniów klas trzecich – podsumowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego. Omówienie wewnątrzszkolnej instrukcji przeprowadzania i organizowania egzaminu maturalnego.Wychowawcy,

zespół nauczycieli.

4 czerwca 2018r .

godz. 17.00

Zebranie rodziców uczniów klas pierwszych i drugich, przekazanie informacji o osiągnięciach uczniów oraz podanie propozycji ocen rocznych.Wychowawcy,

zespół nauczycieli

Rodzic ma możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z nauczycielem po uprzednim ustaleniu terminu.