Oddział dwujęzyczny z językiem hiszpańskim – klasa wstępna

Kandydaci do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej (wstępnej) są zobowiązani do napisania sprawdzianu predyspozycji językowych. Warunek ten dotyczy wszystkich absolwentów szkoły podstawowej aplikujących do klasy wstępnej.

Informacje na temat sprawdzianu:

  • data: 23 maja 2019 r.
  • godzina: 11.00
  • warunkiem przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych jest złożenie
    w sekretariacie szkoły do dnia 20 maja 2019 r. do godz.15.00 zgłoszenia, którego formularz dostępny jest tutaj,
    (Dopuszcza się możliwość przesłania skanu formularza na adres rekrutacja@lo2katowice.edu.pl )
  • miejsce: budynek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach,

Uwaga!

  • należy stawić się w II LO na pół godziny przed rozpoczęciem sprawdzianu
  • należy okazać ważną legitymację szkolną