Dyrektor – dr Jolanta Mol

dr Jolanta Mol - dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach

dr Jolanta Mol

Zastępcy dyrektora – mgr Maria Glier oraz mgr Anastazja Nędzi

mgr Anastazja Nędzi - zastępca dyrektora II LO

mgr Anastazja Nędzi