Składanie oryginałów dokumentów podanych w regulaminie rekrutacji odbywać się będzie w dniach 16 – 23 lipca 9.00 – 15.00; 24 lipca
9.00 – 14.00.

Wymagane dokumenty dla absolwentów gimnazjów: POGIM,  dla absolwentów szkół podstawowych: POSP,