Interdyscyplinarny projekt językowo-geograficzny klasy 1c1 pt. ,,Extreme Weather Events”- google.sites

https://sites.google.com/lo2katowice.edu.pl/ekstremalne-zjawiska-pogodowe/home-page?authuser=1