Z inicjatywy UNESCO 21 lutego każdego roku obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ponieważ nasza szkoła należy do grona Szkół Stowarzyszonych UNESCO, co roku pod koniec lutego organizujemy wydarzenia promujące dobrą znajomość polszczyzny. W tym roku, oprócz warsztatów interpunkcyjnych (patrz tutaj), nasi uczniowie wykonali plakaty pokazujące bogactwo języków.