W ramach przygotowań do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego klasa 3b1 wzięła udział w warsztatach dotyczących interpunkcji oraz imiesłowów. Zajęcia – prowadzone w dwóch grupach – przeprowadzili w piątek 16.02.2018 studenci katowickiej polonistyki działający w naukowym Kole Kultury Języka Polskiego. Dla studentów była to możliwość zdobycia cennych doświadczeń w zakresie prowadzenia zajęć szkolnych, zaś dla naszych uczniów – wartościowej i praktycznej wiedzy w obszarze skomplikowanych zagadnień z gramatyki i poprawności interpunkcyjnej. Warto podkreślić, że wśród studentów obecna była nasza absolwentka z roku 2017 – Anna Pawłowska, obecnie zdobywająca wiedzę filologiczną na Uniwersytecie Śląskim.