Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

29.06.2020

Streszczenia prac badawczych stypendystów projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – V edycja

1.06.2016 ZAKRES ROZSZERZONY

materiały pomocne przy powtórkach i przygotowaniach do matury

(na podstawie I. Żelazny „Tematy i zagadnienia maturalne z biologii”)

Struktura kwasu DNA

DNA budowa

Porównanie budowy i czynności komórki prokariotycznej i eukariotycznej

porównanie pro i eukariota

Porównanie procesów mitozy i mejozy

mitoza i mejoza I

II. ROŚLINY

Analiza porównawcza mszaków i paprotników

cz. 1. porównanie mszaki paprotniki

cz. 2 porównanie mszaki i paprotniki

Organy homologiczne paprotników różnozarodnikowych i roślin nasiennych

organy homologiczne żeńskie

organy homologiczne męskie

Budowa pierwotna korzenia: naprzemianległy, promienisty układ pasm drewna i łyka

– dośrodkowy kierunek różnicowania się drewna (protoksylem, metaksylem)

– dobrze wykształcona okolnica i endoderma

korzeń budowa pierwotna

Budowa wtórna korzenia: układ tkanek stałych, powstający w wyniku działalności kambium i fellogenu – merystemów wtórnych

działalność kambium

przekrój poprzeczy korzenia

Budowa pierwotna łodygi – charakterystyczny układ tkanek stałych pochodzących z komórek merystematycznych stożka wzrostu

budowa pierwotna łodygi

Budowa wtórna łodygi – rośliny nagonasienne i dwuliścienne przyrastają na grubość w wyniku działalności kambium i fellogenu

budowa wtórna łodygi

Porównanie budowy anatomicznej łodygi i korzenia

porównianie budowy anatomicznej łodygi i korzenia

Rodzaje wiązek przewodzących

rodzaje wiązek przewodzących

wiazka hadro i leptocentryczna

Powstawanie i budowa nasienia

powstawanie i budowa nasienia

Rodzaje nasion

rodzaje nasion

Budowa zarodka rośliny dwuliściennej

budowa zarodka dwuliściennej