Streszczenie pracy badawczej „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na moczarkę kanadyjską (Elodea canadensis Michx.)”

Autor: Bartłomiej Zyga

Klasa: 1Pb2

Przeprowadzone doświadczenie miało zbadać, jaki wpływ mają wybrane czynniki środowiskowe czyli temperatura oraz pH na efektowność fotosyntezy u rośliny wodnej -moczarki kanadyjskiej (Elodea canadensis Michx.). Wyniki pozyskiwano licząc pęcherzyki gazu wydzielane przez moczarkę w czasie trwania doświadczenia. Badano intensywność procesu fotosyntezy równocześnie w trzech różnych temperaturach (5ºC, 17ºC i 30ºC) i w trzech różnych zakresach pH (pH=4, pH=6 i pH=8).

Otrzymane wyniki pokazują, że moczarka kanadyjska asymiluje intensywniej im temperatura wody jest wyższa, a kwasowość wody – niższa.

Moczarka kanadyjska jest rośliną chętnie uprawianą w akwariach, a jednocześnie ze względu na wysoką wytrzymałość na warunki środowiskowe stała się gatunkiem inwazyjnym. Dlatego wyniki niniejszego doświadczenia mogą być przydatne i dla akwarystów, którym zależy na stworzeniu dla tego gatunku optymalnych warunków w uprawie i dla zainteresowanych ograniczeniem liczebności jej populacji w ekosystemach, w których nie jest pożądana.

Streszczenie pracy badawczej „Wpływ wybranych składników spożywczych (białek) na rozwój świerszczy bananowych (Gryllodes sigillatus Walker)”

Autor: Hanna van Eenoo

Klasa: 1Pb2

Niniejsze doświadczenie miało wykazać jaki jest wpływ białka dostarczanego w pożywieniu na rozwój świerszczy bananowych (Gryllodes sigillatus Walker). Sprawdzono również wpływ podaży białka na częstotliwość zachowań kanibalistycznych. Badania prowadzono przez okres trzech miesięcy od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. 

Grupom świerszczy podawano karmę wzbogaconą koncentratem białek serwatkowych o stężeniach 5% i 10%. Pozyskiwanie wyników polegało na pomiarze czasu potrzebnego do osiągnięcia stadium imago, zmierzeniu maksymalnej długości ciała i policzeniu przypadków kanibalizmu. 

Stwierdzono, że w podanym zakresie stężenia białka, którym była wzbogacona karma, czym wyższe było jego stężenie, tym nieco mniej czasu zajmowało osiągnięcie formy imago, tym większe rozmiary osiągały osobniki i tym rzadsze przypadki kanibalizmu zostały odnotowane.

Świerszcze bananowe są bardzo chętnie hodowane jako zwierzęta karmowe dla zwierząt egzotycznych ze względu na pożądane cechy np. dużą płodność czy mniejsze ryzyko kanibalizmu. Wyniki doświadczenia mogą być wykorzystane przez terrarystów do intensyfikacji hodowli tego gatunku świerszcza.