25 kwietnia uczniowie z klasy 2ph (dwujęzycznej hiszpańskiej) uczestniczyli w Żywej Bibliotece w Miejskim Domu Kultury Bogucice-Zawodzie. Żywa Biblioteka to miejsce, w którym osoby spotykające się ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją i wykluczeniem społecznym wcielają się w rolę Żywych Książek. „Żywe Książki” pochodzą z bardzo różnorodnych środowisk, mają zróżnicowany status społeczny, wyznanie, zawód, odcień koloru skóry, status materialny, wykształcenie, poglądy, wygląd, ale łączy je wspólny cel – promowanie praw człowieka i dzielenie się swoim doświadczeniem.

Współorganizatorami Żywej Biblioteki były MDK Bogucice-Zawodzie i Stowarzyszenie MOST, a Honorowym Patronatem wydarzenie objęli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prezydent Miasta Katowice.