Publikujemy życzenia przekazane nam przez Samorząd Uczniowski II LO.

Serdecznie dziękujemy!