Katowicki oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa skierował do społeczności naszej szkoły podziękowanie za udział w akcji Znicz dla Lwowa. Cieszymy się, że mogliśmy kolejny raz dołączyć do akcji.