Informujemy, że pierwsze tegoroczne zebrania z rodzicami odbędą się w poniedziałek 12 września według następującego harmonogramu:

 

17.00 – dolna sala gimnastyczna: spotkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami dla rodziców uczniów klas pierwszych

17.30 – spotkanie z wychowawcami w klasach dla rodziców uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich

18.30 – spotkanie Rady Rodziców