Informujemy, że pierwsze zebranie wychowawców z rodzicami odbędzie się

w poniedziałek 10 września b.r. o godzinie 17.00.

PORZĄDEK SPOTKAŃ:

Rodzice uczniów klas pierwszych 17.00: przed zebraniem spotkanie dyrektora, wicedyrektorek i pedagoga z rodzicami na dolnej sali gimnastycznej.

Rodzice uczniów klas drugich, trzecich oraz trzecich gimnazjalnych 17.00: spotkanie w salach dydaktycznych /wykaz sal będzie udostępniony przy wejściu do szkoły/.