Informujemy, że najbliższe zebrania wychowawców z rodzicami odbędą się w poniedziałek 18 grudnia 2017.

Porządek dnia:

godz. 17.00 – półgodzinne szkolenie dla rodziców uczniów klas pierwszych „Profilaktyka zagrożeń od uzależnień”

godz. 17.00 – spotkania z wychowawcami klas drugich i trzecich w salach lekcyjnych

godz. 17.30 – spotkania z wychowawcami klas pierwszych w salach lekcyjnych