Przypominamy, że najbliższe zebrania nauczycieli-wychowawców z rodzicami odbędą się w poniedziałek 7 grudnia b.r. o godzinie 17.00.