Już za miesiąc uczniowie klas SIGMA realizujący poszerzony program nauczania z fizyki wyjadą na warsztaty do CERN (European Organization for Nuclear Research) – jednego z największych na świecie ośrodków naukowo-badawczych, gdzie wezmą udział w dwudniowych warsztatach.

W ramach warsztatów uczniowie spotkają się z naukowcami pracującymi w CERN, będą uczestniczyli w  wykładach i laboratoriach z fizyki. Będą też mieli możliwość dokładniejszego, niż w czasie standardowej, 3-godzinnej wycieczki, zwiedzenia laboratoriów CERN.

Oprócz wizyty w CERN, uczniowie mają również zaplanowaną wizytę w Szwajcarskim Centrum Nauki Technorama w Wintherthur, gdzie również będą mieli możliwość obejrzenia wielu interesujących eksperymentów z fizyki, ale też zaplanowania i wykonania własnych.

Wycieczka stanowi niewątpliwe rozszerzenie i dopełnienie programu nauczania z fizyki – nauki, która leży u podstaw każdego elementu naszego życia i która, w różnym zakresie, jest przedmiotem obowiązkowym na każdym kierunku politechnicznym.

Oprócz programu naukowego uczniowie mają zaplanowany również program rekreacyjny – w planie wycieczki znalazły się wodospady Renu, fabryka czekolady czy zwiedzania Innsbrucka.

Planujemy, że w kolejnych latach wycieczki do laboratoriów CERN będą się przeplatały z wycieczkami na największe w Europie targi komputerowe CeBIT, tak aby każdy uczeń klasy SIGMA, zainteresowany samokształceniem i inwestowaniem w siebie i swoje umiejętności w zakresie fizyki i informatyki, mógł wziąć w nich udział.