W czwartek 28 marca odbędzie się 17 edycja Regionalnej Sesji Matematycznej z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby PI pod hasłem Matematyka-królowa hipotez. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Katowice, Rektor Wyższej Szkoły Technicznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Jak co roku w programie Sesji znajdą się wykłady pracowników naukowych wymienionych uczelni, referaty uczniowskie oraz koncert muzyczny. Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do udziału w konkursie Matematyka – nie taka straszna.

Konferencja odbędzie się w budynku Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, przy ulicy Rolnej 43, w godzinach 9.00-14.00.

Zgłoszenia szkół prosimy wysyłać na adres: biuro@nasza-szkola.pl