Aktualny zakres zastępstw dostępny jest dla uczniów i rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego „Librus Synergia”.