Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają młodzież województwa śląskiego w wieku 17-23 lat do udziału w XVII Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.

Zgłoszenia do 28 czerwca!

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego
16-22 lipca 2017 r. w Lille we Francji, którego tematem jest:
„Zatrudnienie młodych w Unii Europejskiej”

Regionalny Trójkąt Weimarski jest porozumieniem między regionami: Województwem Śląskim, Północną Nadrenią-Westfalią w Niemczech oraz Nord-Pas-de-Calais we Francji. Porozumienie przyjmuje formę współpracy, mającą na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego regionów.

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest jedną z form tej współpracy, która skupia się na zacieśnieniu międzynarodowych więzi poprzez integrację młodych ludzi z regionów objętych porozumieniem. Każdego roku w spotkaniach bierze udział po 15 uczestników z każdego kraju: Polski, Niemiec i Francji.

Projekt jest skierowany do młodych, aktywnych osób w wieku 17-23 lat, stawiających już pierwsze kroki w działalności na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności oraz zainteresowanych zagadnieniami europejskimi. W trakcie trwania Szczytu Młodzieży będą uczestniczyć w konferencjach, debatach oraz warsztatach poruszających aktualne problemy współczesnej Europy. Podczas tych spotkań młodzież będzie miała możliwość podjęcia dyskusji i zapoznania się z poglądami osób aktywnych w sferze życia publicznego m.in. polityków, dziennikarzy czy działaczy organizacji pozarządowych. Poza częścią merytoryczną, w harmonogramie przewidziane są również atrakcje takie jak wycieczki i spotkania integracyjne, które ułatwią młodym ludziom nawiązanie kontaktów z ich rówieśnikami z innych krajów, wymianę doświadczeń, poglądów i zainteresowań, co pozwoli na poszerzenie wzajemnej wiedzy o kulturze regionów wchodzących w skład Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.  Temat tegorocznej edycji Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego brzmi: Zatrudnienie młodych w Unii Europejskiej.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Rekrutacja

Do udziału w tegorocznym Szczycie Młodzieży, zapraszamy młode osoby spełniające następujące kryteria:

• wiek 17-23 lat,
• zainteresowanie problematyką europejską,
• aktywność i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności,
• znajomość języka angielskiego (znajomość niemieckiego lub/i francuskiego – mile widziane).

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Szczycie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie podanej poniżej  i przesłanie go mailem, faksem bądź pocztą do 28 czerwca 2017.

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest organizowany dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

INFORMACJE NA STRONIE: http://haus.pl/aktualnosci-1196.html