W piątek przeżywaliśmy zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Na początku akademii społeczność II LO odśpiewała hymn państwowy, po którym pani dyrektor Maria Glier złożyła wszystkim uczniom i nauczycielom gratulacje oraz życzenia udanego wypoczynku wakacyjnego.

Oficjalną część naszego apelu wypełniło przede wszystkim wręczenie nagród. Otrzymali je kolejno: uczniowie wszystkich klas, którzy zdobyli świadectwa z wyróżnieniem, laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowcy, uczniowie pełniący w szkole określone zadania (Rada Młodzieżowa, radiowęzeł, kronika szkolna itp.), laureaci tytułu Pomocnej dłoni ze wszystkich klas. Ważnym elementem tej części apelu były podziękowania Rady Rodziców (w osobie jej przewodniczącego Edmunda Anczyka) dla obecnej i wcześniejszej dyrekcji II LO oraz podziękowania dla dyrekcji złożone przez uczniów.

Społeczność szkolna poznała także wczoraj nowego dyrektora – dra Jacka Pruciaka.

Część artystyczną, wypełnioną okolicznościowymi utworami, ale także prezentacjami tańca nowoczesnego, przygotowała klasa 1b1 pod kierunkiem prof. Krystyny Pytlik.

Zobacz relację filmową i fotograficzną z wydarzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=p0dDf06S3b0