Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 przebiegało – tradycyjnie – w uroczystej atmosferze. Podczas apelu pani dyrektor dr Jolanta Mol, podsumowała minione miesiące naszej wspólnej pracy, akcentując szczególnie sukcesy uczniów i uczennic II LO. Zarówno te, które stały się udziałem naszych olimpijczyków, uczniów reprezentujących szkołę na arenie wojewódzkiej i krajowej, ale też sukcesy w wielu międzyklasowych konkursach przedmiotowych odbywających się na terenie naszego liceum.

Centralną częścią uroczystości było wręczenie nagród – książki i pamiątkowe dyplomy otrzymali ci spośród naszych uczniów, którzy otrzymali najwyższą średnią w każdej klasie bądź wykazywali się największą aktywnością społeczną. Osobno nagrodzeni zostali zdobywcy tytułu „Pomocnej dłoni”, czyli osoby angażujące się w wszelkiego rodzaju działania prospołeczne na terenie szkoły i w ramach swoich klas.

Nie sposób w krótkiej relacji wymienić wszystkich, którzy zostali uhonorowani podczas apelu. Koniecznie trzeba jednak podkreślić, że Rada Rodziców naszego liceum postanowiła przyznać wysokie stypendium Bazylemu Cyranowi z klasy 2c. Bazyli jest twórcą naszej nowej strony internetowej oraz głównodowodzącym szkolnego radiowęzła. Rada Rodziców zdecydowała także o ufundowaniu specjalnej nagrody dla klasy 2c Sigma – jej przedstawiciele w minionym roku szkolnym włożyli wiele energii w ogólnoszkolne inicjatywy i wydarzenia.

Redakcja strony internetowej II LO „Konopa” pragnie złożyć serdeczne życzenia udanego wakacyjnego wypoczynku wszystkim pracownikom i uczniom szkoły!