28 stycznia zajęcia z historii sztuki odbyły się po raz kolejny poza szkołą – w Galerii Sztuki Współczesnej BWA – i zostały przeprowadzone w oparciu o wystawę „Cień wolności – dzieje minionego stulecia przez pryzmat sztuki” (w ramach festiwalu Ars Cameralis). Po krótkim wykładzie o realizacji tematu wolności narodowej w obrazach malarzy XIX w., uczestnicy zajęć obejrzeli wystawę „Cień wolności” z komentarzem kuratorskim – m.in. fotomontaże Zbigniewa Libery przywołujące Powstanie Warszawskie (Co robi łączniczka?), litografie Mirosława Bałki przedstawiające widoki drogi w Auschwitz (A Crossroads in A), „Ławkę” Tadeusza Kantora (część scenografii „Umarłej klasy”, seansu dramatycznego o umieraniu i pamięci) oraz asamblaż Pawła Althamera „Koziołek Matołek” (postać wykorzystana przez artystę podczas performance’u dotyczącego budowania wspólnoty). Następnie odbyły się warsztaty na temat pojęcia „wolność”, które uczestnicy starali się przedstawić z zastosowaniem wybranych przez siebie mediów.

prof. Beata Skwara