Podczas inauguracji nowego roku akademickiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach pan dyrektor dr Jacek Pruciak odebrał z rąk Magnificencji  Rektora  prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego wyróżnienie dla II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach za zajęcie II miejsca w rankingu SUM wśród liceów województwa śląskiego na podstawie największej liczby absolwentów przyjętych na studia

Dziękujemy za wyróżnienie i gratulujemy wszystkim absolwentom „Konopy” przyjętym na SUM!