6 kwietnia 2019 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbędzie się etap okręgowy XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Jury Komitetu Wojewódzkiego OWE składa się wyłącznie z pracowników naukowo-badawczych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nasze Liceum będzie reprezentowane przez 3 olimpijczyków: Antoniego Anczyka z kl. 3b2, Sabinę Kadłubek z kl. 3b1 i Julię Szablicką z kl. 1b1.

Zostali oni wyłonieni z grupy 135 uczniów klas biologiczno-chemicznych, którzy wzięli udział w etapie szkolnym tej Olimpiady.

Gratulujemy Antkowi, Sabinie i Julii  wysokiego poziomu wiedzy ekologicznej.

Życzymy dobrego startu w etapie okręgowym i zakwalifikowania się do etapu centralnego!

Rywalizacja o zakwalifikowanie się do etapu centralnego nie będzie łatwa, gdyż 91 uczestników etapu okręgowego, wyłonionych z ponad 1900 uczniów, 95 szkół województwa śląskiego, należy do grupy najzdolniejszych uczniów naszego regionu.

Udział w Olimpiadzie był dla wielu uczniów nowym doświadczeniem, a przygotowywanie się do Olimpiady pozwoliło im na zdobycie dodatkowej wiedzy ekologiczno-przyrodniczej.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej ma charakter interdyscyplinarny. Tematyka Olimpiady obejmuje zagadnienia: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność  i zdrowie, ochronę przyrody, powietrze i jego ochronę, odpady, rekultywację, promieniowanie, hałas oraz zagadnienia prawne i gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie.

Uczniowie naszego Liceum wykazali się dobrą znajomością wymienionych wyżej zagadnień.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady gratulujemy! 

Biolodzy – Lidia Krzemień, Jolanta Mol, Danuta Nabiałkowska