W środę, 13 kwietnia, odbędzie się 18. edycja Regionalnej Sesji Matematycznej z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby PI pod hasłem Matematyczne rozmaitości. Honorowy patronat nad konferencją objęły trzy śląskie uczelnie: Wyższa Szkoła Techniczna, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Jak co roku w programie Sesji znajdą się wykłady pracowników naukowych wymienionych uczelni, referaty uczniowskie oraz recitale muzyczne.

Konferencja odbędzie się w budynku Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, przy ulicy Rolnej 43, w godzinach 9.00-13.00.