Z radością informujemy, że Prezydent Miasta Katowice – dr Marcin Krupa, objął honorowym patronatem organizowaną przez nasze Liceum XVI Regionalną Sesję Matematyczną.

Zobacz pismo przewodnie: Patronat XVI Region.Sesji Matem.2018

Szczegóły wydarzenia: sesja