W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny 2018 odbyła się 16. już edycja Regionalnej Sesji Matematycznej związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Liczby PI.

W nowoczesnym gmachu Wyższej Szkoły Technicznej, która od wielu lat udostępnia nam swoją siedzibę, gościliśmy ponad 300 uczniów szkół z całego regionu.

Otwarcia sesji dokonali – dyrektor II LO w Katowicach, mgr Maria Glier, wiceprezydent Miasta Katowice, pan Waldemar Bojarun, oraz dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. Paweł Kostka, którzy zgodnie potwierdzili, że matematyka jest królową nauk, a studenci kierunków matematycznych i politechnicznych zawsze znajdują zatrudnienie. Jednym z patronów tegorocznej sesji uczyniliśmy profesora Hugona Steinhausa, który mawiał, że kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, w których uprawia się matematykę. Prowadzący konferencję przypomnieli również sylwetki innych polskich matematyków, którzy przyczynili się do rozwoju tej  dyscypliny nauki w XX wieku.

Podczas wykładu dra Jacka Kawy z Politechniki Śląskiej, zatytułowanego Jak algorytm widzi świat?, uczestnicy sesji dowiedzieli się, w jaki sposób sieć neuronowa odzwierciedla obraz i w jaki sposób można przełożyć obraz na sygnał i przetworzyć go cyfrowo. Prowadzący wykład zachęcił słuchaczy do użycia smartfonów, aby sprawdzić działanie aplikacji THING TRANSLATOR, która podaje (w języku angielskim i hiszpańskim) nazwy obiektów utrwalonych na zdjęciach.

Wykład dra Jana Acedańskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dotyczył Teorii wyboru w warunkach ryzyka. Prowadzący rozpoczął pytaniem do słuchaczy, czy wolą wróbla w garści za 10 PLN, czy gołębia na dachu za 100 PLN, którego złapanie jest jednak obarczone pewnym ryzykiem. W dalszej części wykładu przedstawił osiągnięcia Daniela Bernulliego, który w 1738 roku przedstawił tzw. paradoks petersburski i jednocześnie zaproponował jego wyjaśnienie przy pomocy funkcji użyteczności. Okazało się, że ludzie w warunkach niepewności zazwyczaj nie podejmują decyzji, kierując się kryterium maksymalizacji pieniężnej wartości oczekiwanej. Opierając się na teorii oczekiwanej użyteczności, wykładowca wykazał uczniom, że zupełnie nie opłaca się przekładać sprawdzianów z matematyki.

W dalszej części konferencji swoje rozwiązania problemów matematycznych oraz interesujące zagadnienia związane z królową nauk prezentowali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych oraz podstawowych. Grupa licealistów wzięła udział w warsztatach Nowoczesne metody diagnozowania stawu skroniowo-żuchwowego  przeprowadzonych przez dr inż. Annę Ziębowicz z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Święto matematyki, tradycyjnie, uświetnili swoim koncertem nauczyciele i uczniowie Sekcji Jazzu Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Wystąpili również uczniowie naszej szkoły, prezentując improwizacje rockowe oraz utwór Justina Hurwitza City of stars.

Na zakończenie uroczystości autorzy referatów otrzymali dyplomy i drobne upominki.

mgr Anastazja Nędzi, mgr Beata Skwara

Fotografie: Dominik Księżyk (3h2)