Regionalna Sesja Matematyczna już za nami! 23 marca w gościnnych murach Akademii Śląskiej po raz 19. spotkali się miłośnicy królowej nauk ze śląskich szkół ponadpodstawowych: II LO w Cieszynie, IX LO w Sosnowcu, oraz II, IV, V, VIII i X LO w Katowicach, a także z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach i Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie.

Sesję otworzył Dyrektor II LO – dr Jacek Pruciak, a w roli konferansjerów wystąpili Karolina Daniel i Łukasz Myszor – oczywiście z klas Sigma.
Tegoroczna konferencja odbywała się pod hasłem Matematyka – muzyka myśli, więc wykład inauguracyjny nosił tytuł Programowanie muzykoterapii, a wygłosiła go dr inż. Patrycja Romaniszyn-Kania z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

W dalszej części konferencji uczestnicy wysłuchali referatów uczniów na tematy dotyczące związków matematyki z muzyką. Ponieważ Regionalne Sesje Matematyczne dotyczą m.in. zastosowań matematyki w różnych dziedzinach wiedzy, nie mogło zabraknąć wykładu na temat Roli figur geometrycznych w architekturze, który przedstawiły dr inż. arch. Kinga Palus i mgr sztuki Martyna Kaczmarczyk z Akademii Śląskiej, a także referatów dotyczących związków matematyki z informatyką, a konkretnie z grafiką komputerową. Ciekawym zagadnieniem było również zastosowanie informatyki w medycynie, przedstawione przez uczniów klasy 3B1. Uczestnicy konferencji mieli również okazję uczestniczyć w zajęciach praktycznych – warsztatach poprowadzonych przez pracowników naukowych Akademii Śląskiej: Programowanie w językach graficznych, Architektura parametryczna a matematyka, Zasady kompozycji i budowy formy architektonicznej oraz Kreowanie pomysłów biznesowych.

Stałym punktem programu sesji są również recitale muzyczne – w pierwszej części uroczystości wystąpił zespół De Mistake w składzie: Róża Prusik, Julia Smołka, Marta Badura, Kosma Stanek i Jan Gryglaszewski, natomiast w drugiej – Jan Prudło zagrał na saksofonie utwory jazzowe, a towarzyszyły mu Zosia Stawiarska (śpiew) i Ola Dzieża na fortepianie, a także zespół De Mistake, który – jak się okazuje – potrafi zagrać wszystko! Trzeba nadmienić, że nagrania występów pojawią się wkrótce na szkolnym kanale YouTube.
Na zakończenie, wicedyrektor Anastazja Nędzi wręczyła uczestnikom konferencji podziękowania, a referującym – drobne upominki. Należy zaznaczyć, że sesja odbywa się corocznie, w ramach szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Liczby Pi.