Julia Karpeta-Kaczmarek, absolwentka Konopnickiej z roku 2008, była olimpijka Olimpiady Biologicznej, swoją pierwszą pracę naukowo-badawczą napisała pod okiem opiekuna – pani dyrektor dr Jolanty Mol, jako nastoletnia uczennica klasy drugiej biologiczno-chemicznej naszego Liceum.

 

Praca pt. Wpływ gatunków drzew rodzimych i inwazyjnych na rozwój fauny mikrostawonogów glebowych była wysoko oceniona przez pracowników naukowych UŚ. Julia postanowiła kontynuować zgłębianie wiedzy biologicznej i naukowych pasji na studiach biologicznych.

 

Zaszczytem jest dla nas, że 13 czerwca 2016 r. Julia znalazła się w nielicznym gronie wyróżnionych doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Nasza absolwentka jest już współautorką 9 artykułów naukowych opublikowanych w uznanych periodykach badawczych oraz 12 wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych. Organizowała także dwie edycje Nocy Biologów, w których uczestniczyli uczniowie naszego Liceum. W wolnych chwilach Julia kontynuuje swoją pasję sportową, jest zawodniczką tańca towarzyskiego.

 

Gratulujemy Julii, życzymy sukcesów w pracach badawczych i zdobycia tytułu doktora nauk biologicznych!