Wniosek dla rodziców o udzielenie pomocy finansowej uczniowi w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2021/2022 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pedagogiem szkolnym (mgr Magdalena Czaja) w godzinach pracy.

Wniosek