Świadectwa z wynikami egzaminów maturalnych będą wydawane 3 lipca 2018 od godz.12.00.