Świadectwa z wynikami egzaminów maturalnych będą wydawane 5 lipca 2021 r. w godzinach 11:00 – 14:00.