W piątek 12.06 b.r. oficjalnie rozpoczęła się współpraca naukowa między II LO i Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego) – dzięki patronatowi tej jednostki badawczej uczniowie naszych klas lingwistycznych będą mieli możliwość, o czym już informowaliśmy, brania udziału w warsztatach, panelach naukowych i zajęciach akademickich prowadzonych przez badaczy współczesnej kultury polskiej i powszechnej.

Inauguracją naszej współpracy był gościnny wykład Kierownika Katedry – prof. dr. hab. Romualda Cudaka pt. O wierszach, które się ogląda i których się słucha. Reanimacje poezji współczesnej. Wykład poświęcony był współczesnym formom poezji graficznej, konkretnej i oralnej – nurtom eksperymentującym z formą przekazu, sytuującym się często w opozycji do tradycyjnie rozumianej „sztuki słowa”. Przywołując przykłady z poezji polskiej XX i XXI wieku, prof. Cudak pokazał, w jaki sposób te nowatorskie formy liryki wytyczają nowe granice artystyczne i paradoksalnie powracają do antycznych źródeł literatury.

Po wykładzie odbyła się dyskusja, która zogniskowana była wokół zadanego przez wykładowcę pytania „Czy to jeszcze jest poezja?”. Nasi uczniowie odkryli podczas niej, że pojęciami z zakresu najnowszej kultury i subkultur artystycznych można opisać także życie literackie dawnych epok, np. romantyzmu.