Poniżej przedstawiamy wykazy podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016:

klasy pierwsze

Podreczniki 1biol

Podreczniki 1hiszp

Podreczniki 1lingw

Podreczniki 1sigma

 

klasy drugie

Podreczniki 2A_15

Podreczniki 2B1_15

Podreczniki 2B2_15

Podreczniki 2h_15

Podreczniki 2sigma_15

 

klasy trzecie

Podreczniki 3A_15

Podreczniki 3B1_15

Podreczniki 3B2_15

Podreczniki 3C_15

Podreczniki 3H_15