Podczas Akademii Ostatniego Dzwonka 29 kwietnia b.r. po raz kolejny przyznany został Laur Absolwenta – wyróżnienie honorujące najlepszego absolwenta danego rocznika kończącego naszą szkołę. Tym razem Kapituła Lauru wskazała uczennicę klasy 3H – Dominikę Tylcz. Wszechstronnie uzdolnioną, pełną pasji, a jednocześnie skromną humanistkę.

.

Dominika w trakcie swojej nauki w II LO osiągnęła wiele znaczących sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, m.in.:

.

  • została finalistką XXXVIII Olimpiady Artystycznej,
  • w XLV Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego zdobyła tytuł laureatki drugiego miejsca,
  • w roku szkolnym 2015/2016 wystartowała w VI Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego, w której zdobyła tytuł laureatki pierwszego miejsca,
  • uzyskała tytuł laureata w IV Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim „Liczy się temat” (2010),
  • zajęła drugie miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Czarno na Białym” (2013).

.

Dominika brała także udział w IX edycji Konkursu Szkolnych Teatrów w Języku Hiszpańskim – konkursu organizowanego przez Biuro Radcy do Spraw Edukacji Ambasady Królestwa Hiszpanii w roku szkolnym 2013/2014. Oprócz umiejętności językowych, wykazała się wtedy dużym talentem aktorskim. Plany naukowe uczennicy to studia z zakresu historii sztuki na uniwersytecie w Oksfordzie.

.

Laudację wygłoszoną podczas Akademii przez wychowawczynię Dominiki – mgr Magdalenę Kubicę – można przeczytać pod tym adresem: Laudacja Dominiki Tylcz

.


.

Warto przypomnieć, że nasze Liceum posiada bardzo długą i znakomitą tradycję kształcenia humanistycznego, dzięki czemu doczekaliśmy się wielu wyjątkowych absolwentów realizujących się w takich dziedzinach, jak media, kultura czy polityka. Klasa lingwistyczna – w której wiodącym przedmiotem jest nauczany na poziomie rozszerzonym język angielski – działa w naszej szkole już od 50 lat!

.

Natomiast od 2005 roku prowadzimy w szkole także klasę dwujęzyczną z językiem hiszpańskim, wybieraną przede wszystkim przez młodzież uzdolnioną humanistycznie. W programie tej ostatniej znaleźć można prowadzone w języku hiszpańskim zajęcia z literatury, historii i geografii Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych.

.

W roku szkolnym 2015/2016 będzie można w Konopnickiej podjąć naukę w dwóch klasach lingwistycznych o nieco zróżnicowanym programie:
.

  • 1a1 – klasa lingwistyczna (prawniczo-dziennikarska)
  • 1a2 – klasa lingwistyczna (ekonomiczno – prawnicza)

.

Obie klasy działają pod patronatem naukowym:

.

  • Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach
  • Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

dzięki czemu nasi uczniowie biorą udział w profesjonalnie prowadzonych projektach edukacyjnych.