12 czerwca 2015 roku uczniowie klasy 1c „SIGMA” po raz kolejny w tym roku szkolnym uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Politechnikę Śląską. Zajęcia odbywały w ramach patronatu, którym Uczelnia objęła klasy SIGMA naszej szkoły. Ścisła współpraca z Politechniką Śląską w znacznym stopniu zarówno wspomaga proces dydaktyczny, jak i pozwala na rozszerzanie lub ukierunkowanie zainteresowań uczniów. Dzięki aktywnej współpracy, wielu absolwentów II LO w Katowicach z powodzeniem studiuje na różnych kierunkach prowadzonych przez Politechnikę.

W ramach piątkowych zajęć uczniowie uczestniczyli w warsztatach dotyczących przetwarzania obrazów. Zajęcia koncentrowały się na obrazach medycznych uzyskanych przy pomocy zaawansowanej aparatury medycznej. Uczniowie pracowali na oryginalnych zdjęciach pacjentów, którzy zdecydowali się udostępnić swoje zdjęcia dla potrzeb edukacji studentów Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Każdy uczestnik warsztatów miał przydzielone własne stanowisko komputerowe, na którym pracował.

W ramach zajęć uczniowie mieli również możliwość wstępnego zaznajomienia się ze środowiskiem MATLAB, będącym oprogramowaniem służącym do wykonywania zaawansowanych obliczeń naukowych, wykorzystywanym przede wszystkim przez inżynierów oraz specjalistów od szeroko pojętych symulacji komputerowych.

Dziękujemy doktorowi Jackowi Kawie za przygotowanie i przeprowadzenie interesujących zajęć.